Verejné zhromaždenia pod názvom Vypískajme násilie budú vo viacerých mestách na Slovensku