Zborník príspevkov zo šiesteho ročníka konferencie Sexualities VI – Sexuality VI