Odstrániť negramotnosť na severe Ugandy aj vďaka projektu Slovenskej katolíckej charity