Strešná organizácia rozvojových mimovládok predstavuje s novým názvom Ambrela i záväzky smerom ku znižovaniu chudoby – vo svete i doma