Z farmy na tanier – zdravo, hlása Svetová zdravotnícka organizácia