Zdieľanie transformačných a integračných skúseností nie je v Moldavsku fráza