Zmena klímy ovplyvňuje životy ľudí na našom i africkom kontinente