Krízové centrum – Zariadenie núdzového bývania v Košiciach ako nástroj pomoci