Akreditovaný kurz Socioterapia, sa otvára 8. - 10. 6. 2020 v Prievidzi