Azylový dům v Kojetíně pomáhá matkám s dětmi v – nejen finanční – tísni