Deň bez bariér - Oslava Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím, 1. december 2018, Hlohovec