Etika sociálneho zaobchádzania v režime obmedzenia osobnej slobody