Každý umírající klade duchovnímu základní otázku: Proč?