Ministerstvo prijíma návrhy za člena prípravného výboru na zriadenie Komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce