Nízkoprahové sociálne služby. Riešenie pre závislých a neprispôsobivých ľudí bez prístrešia?