O sexuálnej morálke postmoderne a pútavo: Recenzia vedeckej monografie