APSS ČR a NRZP ČR odmítají zvýšení spoluúčasti uživatelů a participaci poskytovatelů sociálních služeb na úhradě inkontinenčních pomůcek