Postavenie a kompetencie sociálneho pedagóga v spoločnosti