Prísne dodržiavanie zákona znamená zánik mnohých neverejných poskytovateľov sociálnych služieb