Rola celoživotného učenia sa a edukačné sociálne poradenstvo