Rola sociálneho poradcu pri pomoci obetiam syndrómu CAN