Sborník z konference XII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové, 2015 (PDF)