Závery seminára na tému ,,Financovanie sociálnych služieb pre seniorov"