Slovenský Červený kríž vyzbieral už takmer 85 000 €