Slovenský zväz telesne postihnutých o.z v roku 2010