Sociálna politika a prirodzenosť človeka v etike sociálnej práce – rozprava o Láske a Svetle