Publikácia: Sociálna práca vo verejnej správe - Milan Schavel, Michal Oláh, Štefánia Derevjaniková, Karol Zeman