Časopis Sociální práce 1/2011. Téma čísla ,,Výskum pro praxi v sociální práci"