Odborný časopis Sociální služby - říjen 2010. Téma čísla ,,Syndrom vyhoření“