Ukončenie projektu ,,Edukácia a Partnerstvo – kvalita a pomoc v prospech klienta