Virtuálna vedecká konferencia na tému Etické otázky socializácie sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín“ sa koná 12.12.2013