Vybrané poznámky k oblasti diagnostiky dospělých osob s mentálním postižením