Význam detskej kresby ako projektívnej metódy v diagnostickej činnosti sociálneho pracovníka