Výzva, aby sa urýchlene riešilo zvýšenie finančných prostriedkov na sociálne služby v roku 2011