Závery seminára na tému ,,Poskytovanie zdravotných výkonov v zariadeniach sociálnych služieb v SR"