Zdravotno-sociálna verzus sociálno-zdravotná starostlivosť o zomierajúceho klienta