Manažér riadenia rizík a metodika riadenia rizík v sociálnych službách Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách