Pilotný projekt MSDL realizovaný v Centre sociálnych služieb Sibírka