Akreditovaný kurz Supervízia v pomáhajúcich profesiách, Dolná Krupá