Začiatok iniciatívy za profesionálne a kvalitné sociálne služby "Len srdce nestačí!"