Správa z III. Medzinárodného hospicového seminára, Bardejov, 2009