Kniha: Konečná stanica, vystupovať! alebo Ako si prajem zomrieť