Posilňovanie služieb a kapacít verejného zdravotníctva v Slovenskej republike