26. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, se koná 17. - 19. 5. 2019 v Brandýse nad Labem

mar 11 2019

Vážení přátelé,
zveme vás na 26. konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS, která se koná 17. - 19. 5. 2019 v Brandýse nad Labem.

Tematické okruhy konference:
• Aktuální problémy avývojové trendy Psychologie zdraví
• Duševní zdraví jako ekonomická komodita dnešního světa
• Možnosti prevence, ochrany apodpory zdraví zpohledu psychologie zdraví
• Osobní pohoda (well-being) akvalita života
• Psychologie zdraví a tělesná výchova
• Psychologie zdraví a výchova ke zdraví
• Psychologie zdraví vpřípravě budoucích psychologů
• Spolupráce sEuropean Health Psychology Society (EHPS) a European Federation of Psychologist ́s Associations (EFPA).
• Zátěž, stres amožnosti jejich zvládání
• Psychologie zdraví vpřípravě zdravotníků

K přihlášení využijte, prosím, následující odkazy:

1. Pozvánku včetně registrace ubytování a stravování najdete na odkazu:
https://cmps.ecn.cz/dl/Pozvanka_26_konference_PZ_2019.pdf

2. Vlastní přihlášku k účasti na následujícím odkazu:
https://goo.gl/forms/ejZ37265o8ulU2Kw2