Konferencia Psychológia práce a organizácie, 23. a 24.5.2018, Košice

mar 27 2018

Pozývame Vás na konferenciu Psychológia práce a organizácie, ktorá má na slovenskej a českej scéne dlhú históriu a predstavuje platformu, ktorá zabezpečuje výmenu informácií a skúseností medzi odborníkmi z praxe a akademikmi, ktorí sa zaoberajú sférou psychológie práce, organizácií a príbuznými odvetviami.

Konferencia sa uskutoční 23. a 24. mája 2018. V roku 2018 sa stretneme v Košiciach, v európskom hlavnom meste kultúry z roku 2013 a európskom meste športu z roku 2016.
Téma tohto ročníka je Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti.

Oficiálna stránka konferencie: https://ppao2018.weebly.com/

Organizátori: Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach v spolupráci s SVU SAV; FSVaZ UKF v Nitre; a FSaEV UK v Bratislave.

Tešíme sa na Vás.