Ambrela očakáva od ministra školstva konštruktívnu spoluprácu v oblasti globálneho vzdelávania

apr 30 2020

Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu naďalej patrí medzi významné nástroje na podporu kritického myslenia a aktívneho občianstva v globalizovanom svete. Platforma rozvojových organizácií Ambrela dlhodobo spolupracuje s ministerstvom školstva na rozvoji tejto oblasti. V uplynulých dňoch zaslala novému ministrovi list v záujme pokračovania konštruktívnej spolupráce.

Podpora globálneho vzdelávania je jedným z najdôležitejších okruhov práce Platformy rozvojových organizácií Ambrela, ktorá združuje 27 organizácií na Slovensku. Vďaka programom a projektom vzdelávania ku globálnemu občianstvu majú členské organizácie Ambrely zásah na vyše 800 základných a stredných školách, ako aj na univerzitách.

„S ministerstvom školstva ako gestorom témy globálneho vzdelávania na Slovensku ako Ambrela spolupracujeme. Veríme, že po nástupe novej vlády a nového ministra školstva, Branislava Gröhlinga, bude túto spoluprácu možné ďalej rozvíjať,“ vysvetľuje expert Ambrely na vzdelávanie ku globálnemu občianstvu Jakub Žaludko.

Experti a expertky na globálne vzdelávanie v EÚ počas eventu Envision 4.7Experti a expertky na globálne vzdelávanie v EÚ počas eventu Envision 4.7

Celá spoločnosť ako aj oblasť školstva v súčasnosti čelí kríze, súvisiacej s pandémiou koronavírusu. Okrem aktuálnych výziev, akými sú výučba na diaľku, či vzdelávanie vo vylúčených komunitách, sú tu však aj výzvy dlhodobého charakteru. „Je nám jasné, že rozvoj kvality vzdelávania v našej krajine teraz pravdepodobne nie je pre novú vládu prioritou. Avšak veríme, že v nasledujúcich štyroch rokoch budeme v spolupráci s novým ministrom schopní globálne vzdelávanie (ako súčasť Agendy 2030 v rámci Globálnych cieľov OSN) zaradiť medzi priority úsilia modernizovať náš školský systém,“ uvádza Jakub Žaludko.

Analýza stavu globálneho vzdelávania na Slovensku, vypracovaná členskými organizáciami Ambrely v minulom roku, poukázala napríklad na to, že vzdelávanie ku globálnemu občianstvu nie je v slovenskom školstve poňaté systematicky. To bráni jeho ďalšiemu rozvoju. Na daný stav by malo ministerstvo školstva reagovať.

Vzdelávať ku globálnemu občianstvu je potrebné od útleho vekuVzdelávať ku globálnemu občianstvu je potrebné od útleho veku

Práve z tohto dôvodu Ambrela minulý týždeň zaslala ministrovi Gröhlingovi list so žiadosťou o stretnutie a s návrhmi opatrení na zlepšenie súčasného stavu, v čom je samotná Ambrela spolu s členskými organizáciami otvorená ministrovi pomôcť. „V liste apelujeme na ministra, aby jeho rezort zapracoval vzdelávanie ku globálnemu občiastvu do slovenského vzdelávacieho systému a inštitucionálne ho podporoval; a tiež, aby zapracoval opatrenia pre rozvoj globálneho vzdelávania do Akčného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Takisto ministrovi navrhujeme, aby zriadil fond na podporu neformálneho vzdelávania a každoročne alokoval finančné prostriedky na grantové výzvy zamerané aj na vzdelávanie ku globálnemu občianstvu,“ vyratúva návrhy opatrení za Ambrelu Jakub Žaludko.

Platforma rozvojových organizácií má od spolupráce s novým ministrom veľké očakávania a verí, že spoločným úsilím sa v najbližších štyroch rokoch podarí posunúť slovenský vzdelávací systém vpred.

Text a foto: www.ambrela.org