Dokumentárny film Body and soul (Telo a duša)

nov 28 2012

BODY AND SOUL (TELO A DUŠA) je celovečerný dokumentárny film (54 min), ktorý získal niekoľko ocenení. Rozpráva inšpirujúce príbehy troch mladých Mozambičanov s telesným postihnutím, ktorí žijú na predmestí hlavného mesta Maputo. Viktória prenáša sebaúctu, ktorú získala vzdelaním, na ďalšie ženy s postihnutím zorganizovaním módnej prehliadky; Mariana využíva svoju sociálnu energiu na vytváranie užitočných priateľstiev a prekonávanie architektonických bariér mesta a Vasco neformálne podniká ako opravár obuvi.

Film Body&Soul prináša na festival Jeden svet eRko – Dobrá novina v rámci európskeho projektu o.z. eRko End Exclusion. Projekt reaguje na skutočnosť, že napriek známemu prepojeniu medzi postihnutím a chudobou zodpovední za tvorbu rozvojových programov na ľudí s postihnutím neustále zabúdajú. Má za cieľ o tejto skutočnosti zvyšovať povedomie ľudí, najmä mladých v Európe. Zároveň chce meniť postoj k ľuďom s postihnutím a smerovať k inkluzívnejšej spoločnosti - aby ľudí s postihnutím verejnosť prestala vnímať ako osoby s obmedzeniami, ktoré vyplývajú z ich postihnutia, ale začala ich vidieť ako ľudí s potenciálom a talentom, ktorý môžu rozvinúť a uplatniť, ak na to budú mať vytvorené podmienky.

Film na DVD je možné si objednať cez o.z. eRko www.erko.sk