Diskusia naznačí, ako budú vyzerať dobrovoľnícke vyslania do nízkopríjmových krajín v (post-)covid ére, už dnes 27.1.2021 o 10:00 hod.

jan 27 2021

Zaujíma vás, ako vyzerá manažment dobrovoľníctva a dobrovoľnícke misie v nízkopríjmových krajinách z perspektívy vysielajúcich a hostiteľských organizácií? Ako by mali tieto organizácie podporovať a motivovať medzinárodných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky pred vyslaním, počas neho a tiež po návrate? A ako ich prácu ovplyvnila pandémia Covid-19? Pozrite si v stredu – 27. januára o 10ej online panelovú diskusiu s názvom ‚Dobrovoľnícke vyslania v (post)covidovej ére: Súčasné a budúce výzvy pre vysielajúce a hostiteľské organizácie’. Z rozprávania šiestich hostí a hostiek, zastupujúcich vysielajúce organizácie z Estónska a Francúzska, ako aj hostiteľské organizácie z Albánska, Indie, Kene a Maroka, možno lepšie porozumieť ich úlohe v projektovom cycle dobrovoľníckych vyslaní, a to najmä v rámci iniciatívy EU Aid Volunteers.

Za vysielajúce organizácie vystúpi: Elena Popescu z francúzskej Association ADICE, ktorá za pätnásť rokov fungovania umožnila už 2 604 ľuďom absolvovať projekt medzinárodnej mobility do 75 krajín. Ďalšou hostkou okrúhleho stola v angličtine bude Ingird Varov z MTÜ Mondo, ktorá bola prvou humanitárnou organizáciou v Estónsku, pričom sa sektorovo zameriava na sektory zdravie a vzdelávanie v krajinách Globálneho Juhu.

Za hostiteľské organizácie vystúpi: Mahmoud Allioua, prezident Association Isaaf Jerada z Maroka, ktorej aktivity sa zamieriavajú na sociálneho rozvoj miestneho obyvateľstva. Z ďalekej Kene sa do diskusie pripojí Esther Naliaka Mumia, riaditeľka Western Focus Community Organisation (WEFOCO), ktorá sa sústreďuje na prácu so sirotami, rodinami zasiahnutými HIV/AIDS a generovanie príjmu pre ľudí v núdzi. Za organizáciu ADRA Albánsko vystúpi Kristi Qendro, ktorá zasahovala v mnohých krízových situáciách, ako: obnova obcí po záplavách, zemestrasení, kosovskej utečeneckej kríze alebo v v rámci súčasnej pandémie. Pripojí sa tiež Dillip Pattanaik, výkonný riaditeľ Orissa State Volunteers and Social Workers Association (OSVSWA), ktorá je ako jediná indická organizácia súčasťou EU Aid Volunteers iniciatívy už 5 rokov, pričom sa zameriava na projekty bezpečnej vody a sanitácie, i reakcie na klimatické zmeny a vzdelávanie mládeže.

Moderátorkou bude: Boba Markovič Baluchová, ktorá pracuje ako komunikačná manažérka Ambrely – slovenskej platformy rozvojových organizácií. Podujatie organizujú tri humanitárne a rozvojové organizácie: ADRA Slovensko, ADICE – Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes a MTÜ Mondo v rámci projektov HVA – Humanitarian Volunteers in Action a SUDHAV 3 – Sustainable Development through Humanitarian Aid Volunteers 3. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej Komisie pod hlavičkou programu EU Aid Volunteers. Diskusia bude vedená cez Zoom.

Viac info tu: https://ambrela.org/podujatia/diskusia-o-dobrovolnickych-vyslaniach-v-po...

Text a foto: ADRA Slovensko