Rozvojovej pomoci pomôžu experti

sep 25 2012

Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák uviedol pri výročnom stretnutí so slovenskými veľvyslancami v Bratislave tieto priority rozvojovej pomoci: zefektívňovanie poskytovania rozvojovej pomoci, zapojenie podnikateľov a vytváranie synergie medzi donormi.

Práve vyššia efektívnosť sa stáva kľúčovým slovom. Slovensko sa vďaka európskemu projektu COMIDE zapojilo medzi krajiny EÚ, ktoré chcú prepojiť migračnú politiku s politikou rozvojovej pomoci. Cieľom je zvýšiť efektívnosť rozvojovej pomoci, ako aj lepšie využiť potenciál, ktorí migranti z tretích krajín ponúkajú.

Ako na seminári AIDWATCH 2012 odporúčania na zvýšenie efektívnosti oficiálnej rozvojovej pomoci uviedla riaditeľka Platformy MVRO Zuzana Fialová, Platforma vytvorila databázu expertov, ktorá bola sprístupnená agentúre SAMRS. „Chýba nám koncepcia, ako by sme budovali kapacity pre globálne témy na Slovensku. Sme jedinou z krajín V4, v ktorej sa nedajú študovať rozvojové štúdiá. Máme nedostatok publikácií v tejto oblasti aj podujatí, čo sa týka odbornej debaty,“ uviedla Z. Fialová. Ako dodala, veľkým problémom je SAMRS a jeho nedostatočné kapacity, nie je tam systém vzdelávania ľudí. Namiesto byrokracie by tam mali pracovať odborní a kvalifikovaní ľudia. „Máme mladých ľudí, ktorých táto téma baví, študujú to v zahraničí a tam ostanú. Naše mimovládky so svojimi malými kapacitami nemajú možnosť pritiahnuť ich naspäť,“ vysvetlila Fialová. Na Trnavskej univerzite je snaha vytvoriť prvý študijný odbor, ale ide to pomaly. Okrem zopár doktorandov nikto nepublikuje. Práve zapojenie migrantov do procesu odbornej prípravy môže byť jedným z riešení nepriaznivej situácie. Ako hovorí Galya Terzieva z Inštitútu pre rozvoj spoločnosti, migranti môžu nielen pripraviť kvalitnejšie projekty, ale ich aj efektívnejšie realizovať. Bolo totiž zo strany mimovládnych organizácií bežným zvykom, že si na realizáciu aktivít projektu najímali miestne organizácie, pretože sami buď nemali kapacity na terénnu prácu, či nedokázali presvedčiť dostatok miestnych obyvateľov na aktívne zapojenie sa do projektu, a tým doviesť projekt do úspešného konca. Najväčšiu výhodu zapojenia migrantov do rozvojovej pomoci vidí EÚ v ich lepšom poznaní miestnych pomerov.

Nedostatok expertov sa prejavuje aj v inej oblasti. Ako uviedla Zuzana Fialová, projekty by mali mať odborné posudky, ktoré by boli verejné a predkladatelia by sa na základe nich mohli zlepšovať. „V českej rozvojovej agentúre je to bežná prax. Sú zverejnené mená hodnotiteľov projektov a podávajú spätnú väzbu,“ uviedla. Výsledný stav by mal byť taký, že SAMRS dokáže zadať evaluačné parametre a jednoduchšie veci robiť samostatne. Dôležitá je podpora budovania kapacít na vysokých školách, kurzy, odbory, celoživotné vzdelávanie, vedecké podujatia, konferencie a podobne.

Táto téma je aktuálna kvôli príprave nového Národného programu, ktorá sa začne čoskoro a tiež v súvislosti s prípravou strednodobej stratégie, čo prispeje ku skvalitneniu projektov.

Jana Murínová
Viac informácií:
Inštitút pre rozvoj spoločnosti www.sdisk.eu
COMIDE www.comide.eu