Z farmy na tanier – zdravo, hlása Svetová zdravotnícka organizácia

apr 9 2015

So Svetovým dňom zdravia (7. 4.) spustila Svetová zdravotnícka organizácia Kampaň za bezpečné jedlo. Upozorňuje na to, že v globalizovanom svete je každý z nás zodpovedný za to, aké jedlo konzumujeme. Kontaminované potraviny nie len zabíjajú ľudí, ale aj ohrozujú ekonomický rozvoj predovšetkým tzv. menej rozvinutých krajín.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie až viac ako dvesto rôznych chorôb sa šíri v jedle. Iba na hnačku ročne umrie viac ako 1,5 milióna detí po celom svete. V dôsledku nakazeného jedla, či vody umrie ročne viac ako dva milióny ľudí. Jedlo kontaminované ťažkými kovmi alebo toxínmi môže spôsobiť dlhodobé problémy, ako je rakovina alebo problémy neurologického charakteru.

„Všetci podliehame riziku nakazenia z potravín a je preto na každom z nás, aby sme sa zaslúžili o zdravé jedlo na našom stole,“ hlása krátke propagačné video Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá dáva zároveň tipy, ako sa v globalizovanom svete postarať o zdravé jedlo na vašom stole.

Týka sa to nás, ako aj ľudí v menej rozvinutých krajinách. Na tých chudobnejších s menším množstvom možností však môže mať nezdravá strava negatívnejšie dopady, nie len pokiaľ ide o individuálnu, zdravotnú rovinu. „Choroby spôsobené jedlom majú vplyv na ekonomický rozvoj, predovšetkým v sektoroch turizmu, poľnohospodárstva a vývozu potravín,“ upozorňuje Svetová zdravotnícka organizácia.

Zdravie – hlavná téma mesiaca apríl

V rámci Európskeho roka rozvoja 2015 je mesiac apríl venovaný otázkam zdravia. „Zdravie je základné ľudské právo. Keď medzinárodná komunita prijala Miléniové rozvojové ciele v roku 2000, veľa z nich sa priamo, či nepriamo vzťahovalo k zdraviu. Avšak, pokrok v niektorých oblastiach – najmä pokiaľ ide o zdravie matiek a detí – bol pomalší, než sa čakalo,“ kriticky sa píše na stránke Európskeho roka rozvoja. Práve tento rok, ktorý je aj rokom schvaľovania nových Udržateľných cieľov pre rozvoj, chce Európska únia vytvoriť priestor na diskusiu o rozvojovej spolupráci a globálnych výzvach.

Ďalšie informácie o aktuálnej téme mesiaca ako aj o aktivitách Európskeho roka rozvoja 2015 na Slovensku nájdete na stránke: http://err2015.zifer.sk.

Zdroj:
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO), je združením právnických osôb - strešnou organizáciou 32 (25 riadnych členov a 7 pozorovateľov) slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou a humanitárnou pomocou.
http://www.mvro.sk